24 feb 2015

Joel, 2. mars

På mandag skal vi gå gjennom boka til Profeten Joel. Det er en fantastisk innholdsrik bok på bare 3 kapitler, så dere kan gjerne lese den 4-5-6 ganger, det tar ikke lang tid og er verdt lesingen 🙂

Mens du leser kan du tenke på:

  • Hva er Joels hovedbudskap til folket?
  • Når tror du boka ble skrevet – før eller etter eksilet?
  • Det snakkes om både en gresshoppesverm og en hær som kommer og ødelegger for folket – tror du dette er bokstavelige eller symbolske hendelser?
  • ”Herrens dag” nevnes ofte i boka, hva tror du den betyr i denne sammenhengen?
  • I kapittel 3 står det mye om ting som skulle skje, har dette blitt oppfylt ennå?

 

Hilsen Kari Anne Bøe