17 feb 2015

Høysangen, 23. februar

Denne samlingen blir en åpen samling, der folk som vanligvis ikke kommer på Bibelkveld kan være med.

Her er noen spørsmål å tenke på mens dere leser:
1. Er Høysangen en fortelling eller forskjellige sanger satt sammen?
2. Hvem har skrevet Høysangen? Solomon, eller flere forfatter, eller en helt annen? Og i så fall, hva har det å si i forhold til tolkningen?
3. Hvordan skal Høysangen tolkes – symbolsk eller bokstavlig?
4. Hva er hovedbudskapet i sangen?
5. Hva sier Høysangen om Gud?
Lykke til med lensingen. Jeg gleder meg stort.

 

Hilsen Joakim Magnus