Bibelkveld Dypere

NB! Dypere er et årskurs og har inntak på høsten.

Nøkkelord for Dypere:
Dypere – dypere i Bibelen
Dypere – for at Guds ord skal nå dypere i oss
Lenger – at vi skal få gå lenger i å dele Guds ord med andre

Dypere er et bibelfellesskap, mer enn et kurs. Som fellesskap vil vi sammen gå dypere i Bibelen, la Guds ord nå dypere i oss og vokse i vår relasjon til Jesus. Vi vil blant annet øve oss på å studere bibeltekster, å anvende tekstens budskap i egne liv, og å gi videre det Gud gir oss. Undervisningen tar imidlertid ikke sikte på å «kurse» deg, men på å legge til rette for din (og Dypere-fellesskapets) fordypning i Guds ord. Vi blir ca 20 personer og en god del av opplegget blir i små grupper. Dypere er derfor et kurs hvor vi ønsker å være personlige og sammen studere og utfordres.

Som en del av opplegget, har Dypere en weekend i september. Denne blir fra 13.09-15.09, nær Oslo. Prisen er rundt kr 850,- (vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring for noen i å delta på Dypere – ta derfor kontakt hvis dette er en utfordring for deg).
Dypere er et årskurs, dvs. at søkere som kan forplikte seg for ett år vil bli prioritert (og får en noe lavere pris totalt). 

Vi har få plasser på Dypere og har derfor følgende forventinger til deg som ønsker å være med:

  • At du er motivert for selv å gå dypere i Bibelen og la Guds ord forvandle deg.
  • At du deltar hver mandag (+ weekend), og sier i fra hvis du er forhindret fra å komme. Vi ønsker at Dypere skal være et forpliktende fellesskap der vi alle prioriterer å møte opp.
  • At du setter av tid utenom mandagskveldene til å lese/studere bibeltekstene vi jobber med (dette er som regel ikke lange tekster, men krever likevel noe tid og konsentrasjon).

Vi kan ikke love alle som søker plass på Dypere, siden vi har begrensninger på hvor mange vi kan ta inn. Du får svar på om du har fått plass i forbindelse med oppstarten av Bibelkveld i august. Dersom du ikke får plass, vil du automatisk få tilbud om plass på GT-sporet.

Velkommen til å søke 🙂 !!