Bibelkveld Aktuelt 2.0

Aktuelt 2.0


”If you preach the gospel in all aspects with the exception of the issues which deal specifically with your time, you are not preaching the gospel at all.” (Martin Luther, 1483-1546)


 • Tror du Bibelen kan ha svar på problemene du leser om i nyhetene?
 • Er du klar for å finne ut hva Gud sier om hele livet og ikke bare ”åndelige” temaer?
 • Vil du bli bedre utrustet til å forandre verden – og selv bli forandret?


På Aktuelt 2.0 bygger vi bro mellom Bibelen og verden i dag, med vekt på personlig anvendelse.

Aktuelt er inspirert av jødisk tekning, der læreren ikke skal gi ferdigtygde svar, men heller introdusere temaer og hjelpe oss til selv å finne svar. Derfor prosesserer vi undervisningen i grupper, og utforsker bibeltekstenes relevans i eget liv og i samfunnet.

Kurset er for deg som vil at hele livet preges av Gud og som vil prege verden rundt deg.

FORMAT:

Vi går gjennom åtte ulike områder, som du finner i alle verdens samfunn, og som vi alle relaterer til:

 • Myndighetene
 • Økonomi
 • Familie
 • Utdanning
 • Helse
 • Kunst & kultur
 • Kommunikasjon
 • Religion

Vi bruker tre uker på hvert område:

 • BIBEL: Hva sier Bibelen om dette området? Kvelden avsluttes med personlig refleksjonstid omkring en tidløs sannhet.
 • PERSON: Vi blir kjent med gjest/historisk/bibelsk person med et vitnesbyrd knyttet til området. Kvelden avsluttes med personlig refleksjon rundt praktisk anvendelse.
 • AKTUALITET: Vi ser på en aktuell problemstilling knyttet til området. Kvelden avsluttes med bønn.

Forhåndsarbeid til hver mandag vil ta rundt 30 minutter.

PÅMELDING:

Kurset går over ett år, men det er også mulig å melde seg på kun ett semester. Plassprioritet vil gis til dem som melder seg på hele året. Kurset har kun 50 plasser. Du får svar på om du har fått plass i forbindelse med oppstarten av Bibelkveld i august. Dersom du ikke får plass, vil du automatisk få tilbud om plass på GT-sporet.

Vi krever vi at du tidligere har deltatt minst ett semester på Bibelkveld, eller har gått bibelskole, DTS, Skaperkrafts lederutviklingsprogram eller lignende. Spesifiser i skjemaet der du søker om plass.

Aktuelt 2.0 er en fornyet versjon av Aktuelt, som tidligere har blitt tilbudt på Bibelkveld. Vi har spisset kurset for å gjøre det enda mer relevant og livsnært for unge voksne i Oslo.