25 feb 2015

1 Peter, 2. mars

Neste mandag får vi besøk av Eirik Fjellestad fra Hamar. Her er en liten «hjemmelekse» han har sendt oss. Prøv gjerne å besvare dette når du leser gjennom boken hjemme!

  •  Følg temaet lidelse / motgang / forfølgelse gjennom boka (gjerne merk det med farge el. symbol). Formuler kort / oppsummer for deg selv hvordan Peter ser på temaet.
  • Merk de spesifikke oppfordringene Peter gir de troende: Hvor mye går på ord / meninger en skal si og hvor mye går på handlinger / holdninger?